• 21lip

    Naukowcy po raz kolejny pochylili się nad Lapidarium odsłaniając kolejne elementy jego historii
    W piątek 13 czerwca w kożuchowskim zamku odbyła się VI sesja naukowa „Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego”. Organizatorem sesji jest tradycyjnie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. Zanim naukowcy spotkają się, żeby podyskutować, ukazuje się publikacja naukowa skupiająca wszystkie prezentowane przez fachowców referaty.  W trakcie spotkania zagadnienia omawiane są już nieco bardziej skrótowo, tak żeby były zrozumiałe i czytelne dla każdego uczestnika. Pierwsza wystąpiła Joanna Karczewska prezentując zarys historii cmentarza ewangelickiego. O badaniach wykopaliskowych na terenie Lapidarium mówił Jarosław Lewczuk. Wojciech Krawczuk zajął się tematem: Z Kożuchowa w świat, czyli inskrypcje emigracyjne. Ciekawy materiał naukowy zaprezentował Adam Górski omawiający spis mieszczaństwa z 1668 r. jako przyczynek do socjotopograficznego obrazu miasta. Z kolei Beata Grelewicz przybliżyła źródła do dziejów społeczeństwa kożuchowskiego na podstawie materiałów z Archiwum Państwowego. Problematyka konserwatorską Lapidarium zajęła się Kamila Domagalska. O pracach konserwatorskich przy płytach nagrobnych mówili Katarzyna Adamek-Pujszo i Tomasz Filar. W konferencji wzięło udział ponad 50 osób. Na zakończenie odbyła się wycieczka do Lapidarium. – Sesja jest przede wszystkim formą promocji zabytków Kożuchowa. Naukowcy dzielą się odkrywanymi nowymi, nieznanymi fragmentami dziejów miasta. Poprzez mówienie o naszych zabytkach podkreślamy ich wartość – mówi Zdzisław Szukiełowicz z TPZK.

    źródło: Tygodnik Krąg.    Opublikowane przez Pawel Jagasek @ 2014-07-21, 17:13:21

Pozostaw komentarz

Please note: Moderacja komentarzy jest włączona i moze spowolnić proces publikacji. Nie ma potrzeby ponownego wysyłania komentarza.