• 06cze

   26 maja 2017 roku, w Pałacu w Solnikach odbyła się Sesja Naukowa „Dzieje Miejscowości Ziemi Kożuchowskiej – Solniki”. Tegoroczna sesja to mały jubileusz – już po raz dziesiąty Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zaprosiło naukowców oraz wszystkich zainteresowanych historią do wspólnego poznawania dziejów naszego regionu.  Na sesję naukową, przybyli także Lubuski wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć oraz Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, którzy podkreślili zaangażowanie towarzystwa w popularyzację dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubuskiej. Uczestnicy wysłuchali referatów poświęconych Solnikom – od pradziejów do czasów nam współczesnych. Sporą część sesji, przeznaczono na omówienie najciekawszego zabytku miejscowości – kościołowi pw. św. Anny.

  Na zakończenie,  uczestnicy zwiedzili pałac wraz z parkiem oraz kościół pw. św. Anny. Tradycyjnie, przy okazji organizacji sesji naukowych, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej wydało kolejną już publikację, zatytułowaną „Z dziejów wsi Solniki”.

  Sesja naukowa została sfinansowana ze środków Gminy Kożuchów, Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. Patronat nad nią objęli Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Lubuski Wojewódzki  Konserwator Zabytków w Zielonej Górze Barbara Bielinis – Kopeć, Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek.

  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej Zdzisław Szukiełowicz, serdecznie dziękuje wszystkim którzy wsparli finansowo oraz organizacyjnie 10, jubileuszową sesję naukową, a w szczególności Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabvtków z Zielonej Górze Barbarze Bielinis-Kopeć, Burmistrzowi Kożuchowa Pawłowi Jagasek, pracownikom Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kożuchowie oraz właścicielom Pałacu w Solnikach – Państwu Szron.  

  Publikacje wydane przez Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej w ramach sesji naukowych organizowanych w latach 2008 – 2017.

  publikacje

     Opublikowane przez Pawel Jagasek @ 2017-06-06, 10:40:53

Pozostaw komentarz

Please note: Moderacja komentarzy jest włączona i moze spowolnić proces publikacji. Nie ma potrzeby ponownego wysyłania komentarza.