• 07cze

                25 maja 2018 roku, w świetlicy wiejskiej w Lasocinie, w ramach obchodów Dni Ziemi Kożuchowskiej, odbyła się Sesja Naukowa „Dzieje miejscowości Ziemi Kożuchowskiej – Lasocin, Drwalewice, Dziadoszyce i Bielice”. Już po raz jedenasty, organizator sesji – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zaprosiło naukowców oraz wszystkich zainteresowanych historią do wspólnego poznawania dziejów naszej małej ojczyzny.  Prelegenci przygotowali referaty związane z dziejami czterech miejscowości. I tak Jarosław Lewczuk  przedstawił dzieje Bielic, Drwalewic, Dziadoszyc i Lasocina w pradziejach, średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym”, Joanna Karczewska skupiła się na przedstawieniu historii w średniowieczu. Kolejny okres dziejów czterech miejscowości to z kolei referat Małgorzaty Konopnicka. Radosław Domke skupił się historii po II wojnie światowej. Maja Błażejewska przedstawiła Opis układów przestrzennych wsi wraz z ich analizą. Ostatnim prelegentem był Rafał Niedźwiecki, który skupił się na historii eksploatacji węgla brunatnego na obszarze Bielic, Lasocina i Niecieczy”. Na zakończenie sesji naukowej, jej uczestnicy zwiedzili pałac w Bielicach.

                Sesja naukowa została sfinansowana ze środków Gminy Kożuchów, Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.

                Patronat nad nią objęli Lubuski Wojewódzki  Konserwator Zabytków  w Zielonej Górze Barbara Bielinis – Kopeć, Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek.

                Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej Zdzisław Szukiełowicz, serdecznie dziękuje wszystkim którzy wsparli finansowo oraz organizacyjnie 11. sesję naukową, a w szczególności Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków z Zielonej Górze Barbarze Bielinis-Kopeć, Burmistrzowi Kożuchowa Pawłowi Jagasek oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji sesji naukowej.    Opublikowane przez Pawel Jagasek @ 2018-06-07, 13:02:12

Pozostaw komentarz

Please note: Moderacja komentarzy jest włączona i moze spowolnić proces publikacji. Nie ma potrzeby ponownego wysyłania komentarza.