• 12lis

    24 września w zamku książąt piastowskich w Kożuchowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zorganizowało kolejną sesję naukową. Tegoroczna była zatytułowana „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej – Mirocin Dolny, Mirocin Średni i Mirocina Górny”. Referaty wygłosili dr Jarosław Lewczuk, Mirocin w pradziejach, średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym, Julia Orlicka-Jasnoch Nekropolie i skarby, czyli zanim powstał Mirocin, prof. Joanna Karczewska, Mirocin w średniowieczu, prof. Małgorzata Konopnicka Mirocin Górny, Średni i Dolny w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVIII w.), dr hab. Marceli Tureczek, Mirocin Górny, Mirocin Średni i Mirocin Dolny. Wprowadzenie do historii wsi po 1945 r. oraz Mirocin Górny, Mirocin Średni i Mirocin Dolny. Wybrane cechy krajobrazu i zabytki, Alicja Duda, opis historycznego układu ruralistycznego wsi: Mirocin Dolny, Mirocin Średni i Mirocin Górny. Marek Szczypczyk, ochotnicze straże pożarne w Mirocinie Dolnym, Mirocinie Górnym i Mirocinie Średnim. Sesję naukową swoim wystąpieniem zakończył dr Adam Górski, który przedstawił zagadnienia związane z krajobrazem epigraficznym świątyń w Mirocinie Górnym i Mirocinie Dolnym. Tradycyjnie została wydana publikacja książkowa w której znalazły się wszystkie referaty i materiały zaprezentowane podczas sesji naukowej.

                Ta sesja spina klamrą dzieje miejscowości naszej gminy – powiedział po jej zakończeniu prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej Zdzisław Szukiełowicz. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, której dzieje są tak dobrze udokumentowane i opisane na podstawie najnowszych badań. To efekt 14 sesji naukowych oraz publikacji, które ukazały się na przestrzeni wszystkich lat – dodał Z. Szukiełowicz.

                Organizatorami sesji naukowej byli Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, a sfinansowano ją ze środków TPZK oraz gminy Kożuchów.    Opublikowane przez Pawel Jagasek @ 2021-11-12, 09:46:48

Pozostaw komentarz

Please note: Moderacja komentarzy jest włączona i moze spowolnić proces publikacji. Nie ma potrzeby ponownego wysyłania komentarza.