• 15lip

  27 maja w zamku książąt piastowskich w Kożuchowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zorganizowało kolejną sesję naukową. Tegoroczna, która zarazem otwarła Dni Ziemi Kożuchowskiej,  była poświęcona  dziejom Studzieńca i Książa Śląskiego od pradziejów do współczesności. Sesję otworzyli Prezes Towarzystwa Zdzisław Szukiełowicz oraz Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, którzy przywitali przybyłych gości.

              Referaty przygotowali oraz wygłosili: Jarosław Lewczuk, który opisał historię ziem w pobliżu Książa Śląskiego i Studzieńca w pradziejach, średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym, Joanna Karczewska opisała historię Studzieńca i Książa Śląskiego w średniowieczu. Małgorzata Konopnicka zajęła się badaniami dziejów w okresie wczesnonowożytnym XVI-XVIII wieku, zaś Alicja Duda opisała historyczny układ ruralistyczny Książa Śląskiego i Studzieńca. Po krótkiej przerwie Dominik Kwaśniak przedstawił wyniki badań kościoła i pałacu w Studzieńcu. Dzieje wsi zapisane w artefaktach epigraficznych opisał Adam Górski. Na zakończenie sesji, Marek Szczypczyk przedstawił historię jednostek OSP w Studzieńcu i Książu Śląskim.

              Wszystkie te referaty zostaną przedstawione w publikacji, która zostanie wydana ze  środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminy Kożuchów.

              Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację sesji naukowej, prelegentom, przybyłym gościom, Dyrektor Centrum Kultury Zamek oraz pracownikom –  powiedział Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej Zdzisław Szukiełowicz. W przyszłym roku spotkamy się na kolejnej sesji, tym razem poświęconej historii Broniszowa i Radwanowa – dodał Z. Szukiełowicz.   

  Organizatorami sesji naukowej byli Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury Zamek.

  galeria zdjęć  Opublikowane przez Pawel Jagasek @ 2022-07-15, 10:46:50

Pozostaw komentarz

Please note: Moderacja komentarzy jest włączona i moze spowolnić proces publikacji. Nie ma potrzeby ponownego wysyłania komentarza.