• 26paź

  26 maja 2023 roku, Broniszów gościł uczestników sesji naukowej organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. W tym roku, podczas sesji wręczono honorowe tytułu „Przyjaciel Gminy Kożuchów”

  Sesję otworzyli Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek oraz prezes TPZK Zdzisław Szukiełowicz. Burmistrz P. Jagasek, podkreślił duże zaangażowanie towarzystwa w ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego Ziemi Kożuchowskiej i Ziemi Lubuskiej.

  Referaty poświęcone dziejom Broniszowa oraz Radwanowa zaprezentowali prelegenci: Jarosław Lewczuk, Joanna Karczewska, Małgorzata Konopnicka, Małgorzata Balak-Hrynkiewicz, Alicja Duda, Magdalena Pokrzywińska oraz Marek Szczypczyk.

  Podczas sesji Burmistrz Kożuchowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Drzewiecki, wręczyli Jarosławowi Lewczukowi – długoletniemu badaczowi dziejów ziemi kożuchowskiej, tytuł „Przyjaciel Gminy Kożuchów” nadany przez Radę Miejską w Kożuchowie.

  Tradycyjnie, po zakończeniu sesji naukowej, jej uczestnicy zwiedzili zabytki Broniszowa.

  Sesja naukowa została sfinansowana ze środków Gminy Kożuchów. Organizatorami byli Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie, sołectwo Broniszów.

  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej Zdzisław Szukiełowicz serdecznie dziękuje wszystkim którzy wsparli finansowo oraz organizacyjnie sesję naukową, a w szczególności Burmistrzowi Kożuchowa Pawłowi Jagasek, Kołu Gospodyń Wiejskich z Sokołowa, sołtysom sołectw Broniszów Waldemarowi Gładyszowi, Mirocina Dolnego Krzysztofowi Raczykowskiemu oraz Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie. Osobne podziękowania składamy ks. proboszczowi parafii w Broniszowie oraz innym właścicielom zabytków, którzy bezinteresownie udostępnili je do zwiedzania i służyli swoją wiedzą na temat ich historii.  Opublikowane przez Pawel Jagasek @ 2023-10-26, 06:50:16

Pozostaw komentarz

Please note: Moderacja komentarzy jest włączona i moze spowolnić proces publikacji. Nie ma potrzeby ponownego wysyłania komentarza.