PANI HELENA STANKIEWICZ

Z wykształcenia jestem bibliotekarką…. W latach 1965-69 pracowałam w wyuczonym zawodzie. Po 9-letniej przerwie w pracy zawodowej, poświęconej wychowywaniu dzieci, przez wiele lat pracowałam na stanowisku pracownika umysłowego w zakładzie przemysłowym.
Od 1985 r. kierowałam Przyzakładowym Domem Kultury. Od tej daty rozpoczął się mój okres malarski. Już nie malowałam tylko do szuflady i i dla najbliższych ale prezentowałam swoje prace na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych , w kraju i za granicą…, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Obecnie jestem na emeryturze. Jestem słuchaczka Uniwersytetu 3-go wieku . Uczestniczę w warsztatach plastycznych, konkursach, wystawach, spotkaniach z seniorami niemieckimi, integrują…cymi seniorów europejskich. Np. udział w projekcie „Sokrates” – aktywność artystyczna i estetyczna ludzi w srebrnym wieku.
Jestem członkiem grupy plastycznej „Babie Lato” działają…cej przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury w Zielonej Górze. Malarstwo moje obecne jest również w środowisku lokalnym.

Zapraszam do odwiedzania strony internetowej Pani Heleny: http://hestan.w.interia.pl/6.html

Pan Andrzej Zalopany:

Film: Andrzej Zalopany