• 06cze

   26 maja 2017 roku, w Pałacu w Solnikach odbyła się Sesja Naukowa „Dzieje Miejscowości Ziemi Kożuchowskiej – Solniki”. Tegoroczna sesja to mały jubileusz – już po raz dziesiąty Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zaprosiło naukowców oraz wszystkich zainteresowanych historią do wspólnego poznawania dziejów naszego regionu.  Na sesję naukową, przybyli także Lubuski wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć oraz Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, którzy podkreślili zaangażowanie towarzystwa w popularyzację dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubuskiej. Uczestnicy wysłuchali referatów poświęconych Solnikom – od pradziejów do czasów nam współczesnych. Sporą część sesji, przeznaczono na omówienie najciekawszego zabytku miejscowości – kościołowi pw. św. Anny.

  Na zakończenie,  uczestnicy zwiedzili pałac wraz z parkiem oraz kościół pw. św. Anny. Tradycyjnie, przy okazji organizacji sesji naukowych, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej wydało kolejną już publikację, zatytułowaną „Z dziejów wsi Solniki”.

  Sesja naukowa została sfinansowana ze środków Gminy Kożuchów, Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. Patronat nad nią objęli Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Lubuski Wojewódzki  Konserwator Zabytków w Zielonej Górze Barbara Bielinis – Kopeć, Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek.

  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej Zdzisław Szukiełowicz, serdecznie dziękuje wszystkim którzy wsparli finansowo oraz organizacyjnie 10, jubileuszową sesję naukową, a w szczególności Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabvtków z Zielonej Górze Barbarze Bielinis-Kopeć, Burmistrzowi Kożuchowa Pawłowi Jagasek, pracownikom Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kożuchowie oraz właścicielom Pałacu w Solnikach – Państwu Szron.  

  Publikacje wydane przez Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej w ramach sesji naukowych organizowanych w latach 2008 – 2017.

  publikacje

   

 • 05maj

  26 maja 2017 roku, w pałacu w Solnikach odbędzie się sesja naukowa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. W tym roku obchodzimy mały jubileusz. To 10. sesja naukowa zorganizowana przez nasze towarzystwo.  Tegoroczne spotkanie  odbędzie się w pałacu w Solnikach. Wspólnie z jego właścicielami serdecznie zapraszamy.

  Program sesji:

  11:00 – rozpoczęcie sesji naukowej, przywitanie gości;

  11: 20 -11:40 Jarosław Lewczuk – ”Solniki w pradziejach, średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym”;

  11:40 – 12:00 Joanna Karczewska – „Dzieje Solnik w średniowieczu”;”

  12:00 – 12:20 Małgorzata Konopnicka – „Solniki w okresie nowożytnym  (XVI-XVII w.)”;

  12:20 -12:40 Adam Górski – „Krajobraz epigraficzny kościoła pw. św. Anny w Solnikach”;

  12:40 – 13:10 Przerwa

  13:10 – 13:30 Katarzyna Adamek-Pujszo – „Zabytki Solnik”;

  13:30 -13:50 Marceli Tureczek – „Krajobraz kulturowy wsi Solniki – geneza i wybrane
  cechy współczesne”;

  13:50 – 14:10 Radosław Domke – „Dzieje miejscowości po 1945 roku”;

  14:10 – 15:00 zwiedzanie, zakończenie sesji naukowej.

   

  Sesja naukowa finansowana ze środków Gminy Kożuchów, Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.

  Sesja naukowa pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze Barbary Bielinis – Kopeć, Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska.

  Patronat medialny

 • 14mar

  10 marca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kożuchowie odbyła się promocja publikacji  „Analecta Freystadiensia czyli kronika Kożuchowa” oraz „Społeczeństwo Kożuchowa  i okolic w średniowieczu i okresie nowożytnym”.

  Spotkanie rozpoczęły wystąpienia Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagasek oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej Zdzisława Szukiełowicza. Następnie dr Adam Górski, będący (wspólnie z dr. hab. Wojciechem Krawczukiem) współautorem tłumaczenia kroniki Kożuchowa, zaprezentował sylwetkę Gottfrieda Förstera, autora Analecta Freystadiensia wyd. w Lesznie w 1751 r. oraz wybrane fragmenty publikacji. 

  Wydanie publikacji było możliwe przy współpracy oraz ze środków Gminy Kożuchów, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.

 • 22lut

 • 13sty

  11 stycznia w wieku 85 lat zmarł Jan Muszyński. Honorowy Obywatel Kożuchowa, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. Doktor historii, historyk sztuki. Urodził się 29 kwietnia 1932 roku w Gnieźnie. W latach 1952-1956 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1956 roku przyjechał do Zielonej Góry, gdzie pracował najpierw w rozgłośni radiowej. W tym samym roku został zatrudniony w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 1960 roku objął stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które sprawował do połowy 1962 roku. Współtworzył środowisko naukowe Zielonej Góry.  Od 1964 roku przez 12 lat pełnił obowiązki sekretarza Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Przez wiele lat wykładał historię sztuki. W 1976 roku został mianowany dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej.

  Jan Muszyński był związany z Kożuchowem. Był autorem wielu publikacji związanych z naszym miastem.

 • 18paź

  7 listopada br. o godz. 17:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kożuchowie odbędzie się zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.

  Obecność obowiązkowa. Przypominam o opłaceniu zaległych składek członkowskich.

  Prezes Zdzisław Szukiełowicz

 • 08cze

   

   

   

   

  W ramach Dni Ziemi Kożuchowskiej, 25 maja, w kożuchowskim zamku odbyła się kolejna sesja zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. Tym razem dyskutowano o społeczeństwie Kożuchowa w średniowieczu i okresie nowożytnym. Swoje referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Część oficjalną zakończyła prezentacja dra. Tomasza Andrzejewskiego, dyrektora Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, której tematem było omówienie źródeł ikonograficznych dotyczących Kożuchowa z XVI, XVII i XVIII wieku.  

  To już tradycja, że pod koniec maja nasze towarzystwo jest organizatorem sesji naukowej – podsumowuje Prezes towarzystwa Zdzisław Szukiełowicz. Chciałbym serdecznie podziękować członkom towarzystwa, którzy zaangażowali się w jej organizację, prelegentom oraz wszystkim gościom za przybycie. Osobne podziękowania kieruję do młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie, która licznie uczestniczyła w sesji naukowej. Dziękuję również pracownikom Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kożuchowie za pomoc w organizacji Sesji Naukowej a także Pani Dyrektor Centrum Kultury Zamek, za udostępnienie pomieszczeń i sprzętu.  

   Sesja Naukowa „Społeczeństwo Kożuchowa w średniowieczu i okresie nowożytnym” była współfinansowana ze środków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Gminy Kożuchów.      

 • 16maj

  25 maja, w kożuchowskim zamku odbędzie się sesja naukowa poświęcona społeczeństwo Kożuchowa w średniowieczu i okresie nowożytnym. Organizatorem tego wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.

  Początek o godz. 10:30.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji naukowej.

   

 • 30kwi

  W dniach 28-29 kwietnia, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej brali udział w polsko-niemieckim forum konserwatorskim. Pierwszego dnia Forum, w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej, odbył się blok wykładów i dyskusji, podczas którego uczestnicy poznawali historię cmentarzy protestanckich św. Mikołaja w Görlitz, wokół kościoła pokoju w Świdnicy, Lapidarium w Kożuchowie, Lesznie oraz cmentarza otaczającego dawny kościół Łaski w Jeleniej Górze.

              Drugiego dnia, jednym z punktów była wizyta uczestników forum w Kożuchowie. Rolę gospodarzy pełnili oprócz Burmistrza Pawła Jagasek, członkowie towarzystwa, którzy służyli uczestnikom spotkania swoją wiedzą i pomocą. Głównym punktem było zwiedzanie cmentarza ewangelickiego – Lapidarium Rzeźby Nagrobnej w Kożuchowie. Chciałbym podziękować wszystkim członkom towarzystwa, którzy zaangażowali się we współorganizację polsko-niemieckiego Forum Konserwatorskiego. Może to być pierwszym krokiem w kierunku utworzenia trasy turystycznej „Zabytkowe Cmentarze” – informuje Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej  Zdzisław Szukiełowicz.

 • 05kwi

  Polsko-Niemieckie Forum Konserwatorskie

  Przez dwa dni kwietnia, odbywać się będzie Polsko-Niemiecki Forum Konserwatorskie, Zabytkowe Cmentarze, Znaczenie – Ochrona – Konserwacja.  Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, które będzie gospodarzem sesji wyjazdowej w Kożuchowie. Ponadto referaty wygłoszą jego członkowie – dr Adam Górski i Tomasz Filar.

  Więcej informacji na plakacie.

« Poprzednie wpisy   Następne wpisy »

Spreadfirefox Affiliate Button

Ostatnie komentarze

 • O, nareszcie coś ciekawego, dzięki !...
 • Pozdrawiam!...
 • Byłem w parku, widziałem i jestem pod wrażeniem. Pomnik idea...
 • Witam Szanowne Towarzystwo. Jestem autorem bloga którego pos...
 • Do nabycia w siedzibie Zamku KOKiS w Kożuchowie...