Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej

Stowarzyszenie z siedzibą w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów, KRS 0000231931, wpisane dnia 5.04.2005 r., nr REGON 080016935.

Członkowie zarządu

Zdzisław Szukiełowicz – Prezes,

Katarzyna Gaczyńska – Wiceprezes,

Anna Kulczycka – Sekretarz,

Kinga Kukuć – Skarbnik,

Michał Suski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Ponikwia

Jan Mokrzycki

Cezary Lusiński

Cele statutowe

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji gminy Kożuchów, pobudzaniu i inicjowaniu zadań z zakresu kultury zmierzających do rozwoju gminy, inicjowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych na obiektach zabytkowych.